Wat gebeurt er met jullie gegevens?

Van ieder gezin houden wij een dossier bij. Hierin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden, zoals namen, geboortedata, telefoonnummers, adressen en Burgerservicenummers. Ook leggen wij beslissingen van de rechter en het verloop van de begeleiding vast. Natuurlijk gaan we zorgvuldig met deze gegevens om. Het dossier is vertrouwelijk en wordt veilig opgeslagen. In ons privacyreglement staat precies wie deze gegevens in mogen zien, en wie niet.

Privacyverklaring en privacyreglement van Briedis
Onze privacyverklaring is gebaseerd op het privacyreglement van Jeugdzorg Nederland. Uiteraard volgens de actuele wet- en regelgeving.  Wij hebben de belangrijkste punten alvast voor je op een rij gezet.

Waarom verwerkt Briedis jullie gegevens?
Om jullie als gezin goed te begeleiden is het van belang dat we zorgvuldig de voortgang van het proces noteren. Het is voor de jeugdbeschermers die jullie helpen een belangrijk naslagwerk, maar ook voor jullie als gezin. Briedis is, net als alle andere gecertificeerde instellingen, wettelijk verplicht een dossier bij te houden.

Wie mag jullie gegevens inkijken?
Jullie gegevens worden opgeslagen in ons digitaal dossier. Alleen de jeugdbeschermers die aangesloten zijn bij Briedis kunnen jullie dossier inkijken. Het gaat dan niet alleen om jullie eigen, vaste contactpersonen, maar ook om collega’s en ondersteunende medewerkers als dat nodig is. Omdat zij toegang hebben tot jullie gegevens kunnen jeugdbeschermers elkaar vervangen in geval van nood, bij ziekte of vakantie. Jeugdbeschermers en de medewerkers die de jeugdbeschermers ondersteunen zijn wettelijk verplicht om vertrouwelijk met jullie gegevens om te gaan.

Mag je zelf jullie gegevens inkijken?
Dat kan zeker, maar het is wel afhankelijk van  de leeftijd  van je kind. We kijken wel altijd kritisch of het in het belang van het kind is. Ook zijn wij verplicht om de privacy van derden te beschermen, dat kan bijvoorbeeld informatie zijn over mensen die een rol spelen in het leven  van jullie kind.

• Is je kind jonger dan 16?
Dan heb je als ouder het recht het dossier in te kijken. Wij kijken wel altijd of dit ook in het belang van het kind is.
• Is je kind 16+?
Dan bepaalt je kind of je als ouder het dossier mag inkijken. 

Mag je kind zelf de gegevens inkijken?
Ja, als je kind 12 jaar of ouder is dan mag hij/zij het dossier ook zelf inkijken. Wij kijken wel of dit in het belang van het kind is en of hij/zij in staat is te begrijpen wat er in het dossier staat. Je kind kan door de jeugdbeschermer een verklaring aan zijn of haar dossier laten toevoegen met betrekking tot de in zijn of haar dossier opgenomen stukken.

Mogen anderen jullie gegevens inkijken?
Briedis mag jullie gegevens in principe alleen aan derden, bijvoorbeeld andere hulpverleners, verstrekken met jullie toestemming. Is je kind jonger dan 12, dan bepaalt de wettelijke vertegenwoordiger of dit wel/niet mag. Is je kind 12+ dan bepaalt het kind dit zelf. De jeugdbeschermer kijkt hierbij wel of het kind in staat is zelf deze beoordeling te maken.Briedis mag in een beperkt aantal gevallen zonder toestemming gegevens delen met een andere instelling, bijvoorbeeld  met de Raad voor de Kinderbescherming. Dit kan alleen maar als dit noodzakelijk is voor de raad om haar werk goed te kunnen doen.

Hoe lang worden jullie gegevens bewaard?
Na afloop van het jeugdbeschermingsproces wordt jullie dossier pas vernietigd als het kind, of zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger, inzage en afschrift van het dossier heeft gekregen. Zo lang dit niet geval is wordt het dossier bewaard. Pas als de dan inmiddels meerderjarige jeugdige heeft aangegeven dat het dossier vernietigd mag worden, worden de gegevens definitief verwijderd. Zo houden we mogelijkheid open dat mensen op latere leeftijd in staat zijn relevante informatie uit hun verleden terug te vinden.