Over ons

Briedis is het idee van Corina Schenk (1964). Het initiatief om een coöperatie van zelfstandige jeugdbeschermers op te richten is in 2014 ontstaan. Vanuit de sterke overtuiging dat de jeugdbescherming in Nederland anders kan en moet.

Het idee is stap voor stap concreter geworden. Na uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met professionals uit het sociaal domein bleek dat het oprichten van de nieuwe GI geen eenvoudige opgave is. Maar ook dat er geen onneembare barrières zijn. Dus verzamelde Corina in het voorjaar van 2017 een groep mensen om zich heen. Stuk voor stuk pioniers; jeugdbeschermers en gedragswetenschappers, maar ook andere relevante experts op juridisch, politiek, financieel, ambtelijk, communicatie en ICT gebied. Inmiddels bestaat deze groep uit een vaste kern van een kleine 30 professionals die, grotendeels op vrijwillige basis, bouwen aan Briedis.

Sinds september 2017 is de coöperatie officieel. De eerste zes zelfstandige professionals (ZP’ers) hebben zich in januari 2018 aangesloten bij Briedis. Een maand later is de Maatschappelijke Raad van start gegaan. Dit is de voorloper van de toekomstige Raad van Toezicht. De Maatschappelijke Raad bestaat uit de volgende mensen: Arie Jan van der Bijl (notaris) Bert van Vliet (rayonmanager Rabobank), Lidy Zaat (bestuurder Stichting Migrascoop), Ton Roerig (directeur wethoudersvereniging) en Elly van de Graaf (eigenaar search & interimbureau).

Op 10 september 2018 is Briedis gecertificeerd door het Keurmerkinstituut. Een enorme mijlpaal en een kroon op het werk van Corina en haar team. De komende maanden worden alle processen verder ingericht zodat Briedis als nieuwe GI in Nederland écht van start kan. Naar verwachting is dit in het vierde kwartaal van 2018.

Briedis heeft een Besluit Bevoegdhedenregister opgesteld. Hiermee verleent het bestuur schriftelijk volmacht, machtiging en mandaat aan verschillende functies om kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren.