Over ons

Briedis is het idee van Corina Schenk (1964). Het initiatief om een coöperatie van zelfstandige jeugdbeschermers op te richten is in 2014 ontstaan. Vanuit de sterke overtuiging dat de jeugdbescherming in Nederland anders kan en moet.

Het idee is stap voor stap concreter geworden. Na uitgebreid onderzoek en vele gesprekken met professionals uit het sociaal domein bleek dat het oprichten van de nieuwe GI geen eenvoudige opgave is. Maar ook dat er geen onneembare barrières zijn. Dus verzamelde Corina in het voorjaar van 2017 een groep mensen om zich heen. Stuk voor stuk pioniers; jeugdbeschermers en gedragswetenschappers, maar ook andere relevante experts op juridisch, politiek, financieel, ambtelijk, communicatie en ICT gebied. Inmiddels bestaat deze groep uit een vaste kern van een kleine 30 professionals die, grotendeels op vrijwillige basis, bouwen aan Briedis.

Sinds september 2017 is de coöperatie officieel. De eerste zes zelfstandige professionals (ZP’ers) hebben zich in januari 2018 aangesloten bij Briedis. 

Op 10 september 2018 is Briedis gecertificeerd door het Keurmerkinstituut, en daarmee een 'Gecertificeerde Instelling'. Een enorme mijlpaal en een kroon op het werk van Corina en haar team. Hiermee was het mogelijk raamovereenkomsten met gemeentelijke jeugdzorgregio's te sluiten en nader kennis te maken met Raad voor de Kinderbescherming en Rechtbanken. Sinds februari 2019 is Briedis operationeel. Per januari 2020 zijn 22 leden aangesloten. 

Briedis heeft een Besluit Bevoegdhedenregister opgesteld. Hiermee verleent het bestuur schriftelijk volmacht, machtiging en mandaat aan verschillende functies om kinderbeschermingsmaatregelen uit te voeren.