Kinderen en jongeren

Briedis Jeugdbeschermers wordt door de kinderrechter of door de gemeente waar je woont ingeschakeld omdat er zorgen zijn over jouw veiligheid en ontwikkeling.

Wat betekent dit voor jou en je ouders?

Jullie krijgen begeleiding van Briedis

Er zijn zorgen over jouw ontwikkeling of veiligheid. Het is voor je ouder(s) op dit moment niet mogelijk om jou goed genoeg te verzorgen en op te voeden. Daarom krijgen jij en je ouder(s) een tijdje hulp van een regisseur die is aangesloten bij Briedis. Samen gaan we op zoek naar oplossingen zodat de situatie bij jullie thuis snel verbetert. Met als doel dat je ouders weer goed voor jou kunnen zorgen.

Wat doet een regisseur?
De regisseur is er voor jou. Samen met jou en je ouders gaan we werken aan de problemen die er in jullie gezin zijn. We maken een plan en gaan hiermee aan de slag. Meestal betekent dit dat er hulpverlening wordt geregeld. Als andere gezinsleden ook hulp nodig hebben, dan zetten we dat ook in het plan. We betrekken als het kan ook mensen uit jullie omgeving. Dat kunnen je opa en oma zijn, maar ook andere familieleden, vrienden of kennissen. 

Hoe lang gaat het duren?
De begeleiding duurt zolang het nodig is om de situatie bij jullie thuis te verbeteren zodat jullie weer zonder begeleiding verder kunnen.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen regisseur. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen.

Je hebt een ondertoezichtstelling (OTS)

De kinderrechter heeft een ondertoezichtstelling (OTS) uitgesproken omdat er zorgen zijn over jouw ontwikkeling of veiligheid. Het is voor je ouder(s) op dit moment niet mogelijk om jou goed genoeg te verzorgen en op te voeden. Daarom krijgen jij en je ouder(s) een tijdje hulp van een jeugdbeschermer die is aangesloten bij Briedis. Samen gaan we op zoek naar oplossingen zodat de situatie bij jullie thuis snel verbetert. En je ouders weer goed genoeg voor jou kunnen zorgen.

Wat doet een jeugdbeschermer
De jeugdbeschermer is er voor jou. Samen met jou en je ouders werken we aan de problemen die er in jullie gezin zijn. Er gaan echt ook dingen goed, en daar maken we dan gebruik van. We maken een plan en gaan hiermee aan de slag. Meestal betekent dit dat er hulp komt. Als andere gezinsleden ook hulp nodig hebben, dan zetten we dat ook in het plan. We betrekken als het kan ook mensen uit jullie omgeving. Dat kunnen je opa en oma zijn, maar ook andere familieleden, vrienden of kennissen.

Kun je thuis blijven wonen?
Thuis blijven wonen is vaak het aller fijnst. En als dat kan, dan is dat ook het beste. Daar gaan we voor. Maar soms is het beter om ergens anders te wonen omdat het thuis even niet gaat. Dan gaat de jeugdbeschermer samen met jou en je ouders op zoek naar een plek waar je een tijdje kunt wonen. Vaak is dat bij mensen die je kent. Als dat niet kan wordt er gekeken of er een andere geschikte plek is.

Hoe lang gaat het duren?
Het is lastig om te zeggen hoe lang een OTS duurt. Dat is hangt af van de situatie bij jou thuis. Een OTS wordt uitgesproken voor maximaal één jaar, soms korter. Na die periode kijkt de Raad voor de Kinderbescherming of jullie zonder een OTS verder kunnen. Als dat het geval is, dan stopt de OTS. Als het nog niet goed (genoeg) gaat dan kan de kinderrechter worden verzocht de OTS te verlengen.

Wat gebeurt er als je 18 wordt?
Een OTS stopt automatisch op het moment dat je 18 wordt. Volgens de wet ben je dan volwassen. Maar als je na je 18e nog ondersteuning nodig hebt dan blijft de jeugdbeschermer (of een collega) jou natuurlijk helpen. Voordat je 18 wordt kijken we samen wat er nodig is.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen jeugdbeschermer. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen

Je staat onder voogdij

De kinderrechter heeft het gezag over jou overgedragen aan Briedis, en daarmee aan één van de bij Briedis aangesloten jeugdbeschermers. Misschien zijn je ouders overleden of kunnen ze door grote problemen niet meer voor je zorgen. Een jeugdbeschermer is nu jouw voogd en is verantwoordelijk voor jou. 

Wat doet de jeugdbeschermer?
De jeugdbeschermer is er voor jou en moet ervoor zorgen dat je veilig op kunt groeien. Dat doet hij of zij niet zelf, maar je kunt wel altijd bij hem of haar terecht. Samen met jou maakt de jeugdbeschermer een plan. Hierin schrijven we op waar je gaat wonen, of je speciale hulp nodig hebt en wat de doelen zijn voor jouw toekomst. Zo vaak als nodig, maar in ieder geval twee keer per jaar, kijken we samen of alles loopt zoals we hadden bedacht, of dat het plan aangepast moet worden.

Waar ga je wonen?
De jeugdbeschermer gaat op zoek naar een plek waar je kunt wonen. Een plek waar er goed voor je wordt gezorgd en je waar naar school kunt. Een plek waar jij je hopelijk snel thuis voelt. Soms is dat bij mensen die je kent. Als dat niet kan wordt er gekeken of er ergens anders een geschikte plek is. Bijvoorbeeld in een pleeggezin, een gezinshuis of een leefgroep.

Zie je je ouders nog?
Ja natuurlijk. Maar alleen als het goed en veilig voor je is. De jeugdbeschermer maakt hierover afspraken met je ouders. Natuurlijk mag jij de jeugdbeschermer vertellen wat jij zelf graag wilt of nodig hebt. Samen met je ouders wordt afgesproken hoe vaak je elkaar kunt zien, contact mag hebben en welke regels hierbij gelden. Soms is het beter dat je (even) geen contact hebt met je ouders. De jeugdbeschermer legt je dan uit waarom.

Hoe lang gaat het duren?
Een voogdij duurt zolang het nodig is en maximaal tot je 18 jaar wordt. In de tussentijd kan de voogdij wel overgedragen worden aan een pleegouder of iemand die je kent. Bijvoorbeeld je opa, oma of een oom en tante. De jeugdbeschermer kijkt wat er kan en zal dit met je bespreken.
 Als de situatie bij je ouders thuis sterk verbetert dan bestaat er altijd de mogelijkheid om de kinderrechter te vragen om je ouders het ouderlijk gezag terug te geven. De Raad voor de Kinderbescherming start dan een onderzoek en adviseert de kinderrechter.

Wat gebeurt er als je 18 wordt?
De voogdij stopt automatisch op het moment dat je 18 wordt. Volgens de wet ben je dan volwassen. Maar als je na je 18e nog ondersteuning nodig hebt dan blijft de jeugdbeschermer (of een collega) je natuurlijk helpen. Voordat je 18 wordt kijken we samen wat er nodig is.

Vragen?
Neem voor vragen altijd eerst contact op met jullie eigen jeugdbeschermer. Bel of mail. Blijf er niet mee rondlopen.

Contact

Neem voor vragen altijd eerst contact met jullie eigen contactpersoon bij Briedis. Als hij/zij niet bereikbaar is, staat de telefoon doorgeschakeld naar een van zijn/haar collega’s.

Bel in geval van een noodsituatie altijd éérst met 1-1-2 en daarna pas met Briedis.

Als je niet tevreden bent?

Wij voeren ons werk met zoveel mogelijk respect en oog voor jullie gezinssituatie uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Ga dan in gesprek met jullie jeugdbeschermer. Door erover te praten lossen we samen veel problemen snel weer op. Kom je er met je eigen regisseur of jeugdbeschermer niet uit? Vraag dan welke stappen je kunt ondernemen om wel tot een oplossing te komen.

Wat gebeurt er met jullie gegevens?

Van ieder gezin houden wij een zorgdossier bij. Hierin staan persoonlijke gegevens van alle gezinsleden, zoals namen, geboortedata, telefoonnummers, adressen en Burgerservicenummers. Ook leggen wij beslissingen van de rechter en het verloop van de begeleiding vast. Natuurlijk gaan we zeer zorgvuldig met deze gegevens om. Het dossier is vertrouwelijk en wordt veilig opgeslagen. Wil je hier meer over weten, vraag er dan naar bij je eigen regisseur of jeugdbeschermer.