Jeugdbescherming

Alle kinderen hebben een veilige omgeving nodig om op te groeien. Om een gewoon leven te leiden, waarin je naar school gaat, kunt sporten en spelen met vriendjes en vriendinnetjes. Waar  in alle opzichten voor je wordt gezorgd en je medische hulp krijgt als dat nodig is. In de meeste gevallen zorgen ouders hier natuurlijk voor. Toch gebeurt het dat ouders, om uiteenlopende redenen, (tijdelijk) niet goed voor hun kind kunnen zorgen. Als ouders hun kinderen geen veilig thuis kunnen bieden dan is hulp nodig. Soms is dat extra begeleiding en coördinatie. In andere gevallen kan de kinderrechter besluiten dat ouders verplicht hulp krijgen van een jeugdbeschermer.

Jeugdbeschermers van Briedis werken samen met ouders, en vaak ook familie, vrienden en kennissen van het gezin, aan het verbeteren van de situatie voor de kinderen. Zij blijven tot het gezin weer zonder hulp verder kan.

Briedis biedt ouders en kinderen extra begeleiding als dat nodig is, maar voert ook de door rechter opgelegde hulp uit. Hieronder lees je wat dit betekent.

 

Vrijwillige begeleiding 

Als het niet goed gaat met een kind dan is er vaak al hulp of ondersteuning ingezet vanuit de gemeente. In sommige gevallen is dat niet voldoende. Dan zijn de zorgen over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind te groot. De gemeente kan dan besluiten om de ouders hulp van een regisseur te bieden. Het is wettelijk niet verplicht de hulp aan te nemen. Maar het wordt vaak wel gezien als een laatste poging om de situatie in een gezin te verbeteren. Als dat niet lukt wordt de situatie aan de kinderrechter voorgelegd. Die kan dan bepalen een jeugdbeschermingsmaatregel op te leggen, zoals een ondertoezichtstelling. De ouders raken dan (een deel) van hun gezag kwijt.

Ondertoezichtstelling 

Als er zorgen zijn over de ontwikkeling of de veiligheid van een kind kan de kinderrechter, op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, een kind onder toezicht stellen. Dit wordt ook wel een OTS genoemd. Het gezin krijgt dan hulp van een jeugdbeschermer. Het doel is ervoor te zorgen dat de situatie in het gezin zo snel mogelijk verbetert.

Het gezag van ouders over de kinderen wordt beperkt, maar ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Alle belangrijke beslissingen worden samen met de jeugdbeschermer genomen. En er wordt gezocht naar oplossingen om de situatie in het gezin te verbeteren. Ouders zijn volgens de wet verplicht mee te werken aan hulp die ingezet wordt door een jeugdbeschermer.

Meer weer weten over OTS? Kijk ook eens op de website van de Rijksoverheid.

Voogdijmaatregel

Een veilig thuis, waar je gewoon op kunt groeien, naar school kunt gaan en waar voor je gezorgd wordt. Dat is wat ieder kind nodig heeft. Als ouders er niet meer zijn, of om uiteenlopende redenen niet in staat zijn de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind te dragen, dan kan de kinderrechter de voogdij over het kind overdragen aan iemand anders. Vaak is dat iemand in de directe omgeving van het gezin. Als er niemand is die de voogdij op zich kan nemen kan de kinderrechter de voogdij overdragen aan een jeugdbeschermingsorganisatie. Een jeugdbeschermer krijgt dan het wettelijke gezag over het kind en is hiermee verantwoordelijk voor het kind.