Informatie voor ketenpartners

Praktische informatie voor gemeenten, Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming en rechtbanken
 
Vooraankondiging en/of aanmelden jeugdige: aanmelden@briedis.nl 

Voor telefonisch overleg in kader (spoed)aanmelding: 
- Tijdens kantoortijden op ons algemene nummer: 085 - 1301655
- Buiten kantoortijden: 085 - 1302407
 
Mailadres voor griffie rechtbanken: postkamer@briedis.nl
Faxnummer: 085 - 1306100 

Post versturen naar:
Postbus 5145, 2701 GC  Zoetermeer
 
Aanleveren van politiezorgformulieren (Veilig Thuis): politiezorgformulieren@briedis.nl
 
Informatie t.b.v. de beschikking (rechtbank of gemeente)
Coöperatie Briedis Jeugdbeschermers UA, 
Statutair gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende te: Zoetermeer 
Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 68814321.
Wettelijk vertegenwoordiger: Mevr. C. Schenk MSc (bestuurder)
 
Zorgorganisaties
Bel of mail altijd rechtstreeks met de jeugdbeschermer van het kind.  
Als deze niet kan opnemen staat de telefoon doorgeschakeld naar een collega. Ons algemeen informatienummer is: 085 – 1301655
 
Niet tevreden over de dienstverlening van Briedis?  
Wij voeren ons werk met zoveel mogelijk respect en oog voor alle betrokkenen uit. Samenwerken is voor ons belangrijk én zelfsprekend. Slim organiseren ook. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Dat horen wij graag zodat we hier actie op kunnen nemen. Klachten of tips ontvangen wij graag schriftelijk per e-mail op klachten@briedis.nl