Als je niet tevreden bent

Wij voeren ons werk met zoveel mogelijk respect en oog voor jullie gezinssituatie uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent. Ga dan in gesprek met jullie jeugdbeschermer. Door erover te praten lossen we samen veel problemen snel weer op.

Kom je er met je eigen regisseur of jeugdbeschermer niet uit? Dan zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen.

1. Neem contact op met Briedis
 Neem altijd eerst contact op met Briedis. Samen kijken we of er een oplossing is voor de problemen. Wat is er mogelijk, wat is er nodig en hoe organiseren we dat? Komen we er niet uit, dan helpen we zo nodig met het opstellen van een schriftelijke formele klacht en zorgen we ervoor dat deze op de goede plek terecht komt. Mail naar klachten@briedis.nl of bel op ons speciale nummer voor klachten: 085-1301896 (dagelijks tussen 8.00 en 21.00 uur).

2. Dien een klacht in bij de klachtencommissie
Blijf je ontevreden en heb je het idee dat je niet begrepen wordt, dan kun je een formele klacht indienen. Deze wordt dan voorgelegd aan de klachtencommissie van Briedis. Een formele klacht moet je altijd schriftelijk indienen. Dit kan eenvoudig door het sturen van een e-mail aan klachten@briedis.nl. Schrijf op wat er is gebeurd en over wie het gaat. De secretaris van de klachtencommissie zal bevestigen dat de klacht ontvangen is en eventueel contact opnemen als de informatie die nodig is nog niet compleet is. Voordat de klacht in behandeling wordt genomen kijken we altijd nogmaals of er met bemiddeling toch een oplossing gevonden kan worden.

De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter en twee leden. Zij zijn allemaal onafhankelijk en hebben een geheimhoudingsplicht. De commissie is bevoegd een oordeel te geven over de vraag of de betrokken jeugdbeschermer, of Briedis als organisatie, in redelijkheid op basis van de feiten en omstandigheden zorgvuldig heeft gehandeld en gecommuniceerd. Er zal altijd gekeken worden of er via bemiddeling toch nog een oplossing voor de klacht gevonden kan worden.

In de Briedis klachtenregeling staat de procedure uitgebreid omschreven. Vraag ernaar bij je eigen contactpersoon.

3. Ga naar het Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)
AKJ is een organisatie van vertrouwenspersonen. Hulp en advies van het AKJ is gratis. Een vertrouwenspersoon kan de brug tussen jou en Briedis zijn. Als het niet lekker loopt in de hulpverlening is de vertrouwenspersoon er om de zaak weer in beweging te krijgen. Als er dingen moeten veranderen, ondersteunt de vertrouwenspersoon bij de stappen die daarvoor nodig zijn. Van hulp bij het schrijven van klachtbrieven of e-mails, tot ondersteuning bij klachtgesprekken. Ook legt de vertrouwenspersoon uit wat de rechten en plichten zijn. Kijk voor meer informatie op: www.akj.nl 


Hulp nodig?

Een klacht indienen is niet altijd even makkelijk. Gelukkig zijn er in Nederland, naast het AKJ, verschillende instanties waar je terecht kunt voor hulp. We hebben de belangrijkste voor je op een rijtje gezet. 
 • Juridisch loket
  Het Juridisch loket geeft gratis juridisch advies. Zij kunnen je ook helpen bij het vinden van een advocaat. Meer informatie vind je op de website van het juridisch loket: www.juridischloket.nl
 • Rechtsbijstand
  Als je een rechtsbijstandverzekering hebt dan kun je misschien rechtsbijstand krijgen. Vraag aan je verzekeraar of ze je kunnen ondersteunen bij een procedure.
 • Nationale ombudsman
  Op de website van de Nationale Ombudsman, www.nationaleombudsman.nl, staan organisaties die je kunnen helpen bij verschillende klachten. Hier vind je ook voorbeelden van een klachtbrief, een voorlopig bezwaarschrift en een definitief bezwaarschrift.
 • Onafhankelijke cliëntondersteuning gemeenten
  Ook gemeenten bieden ondersteuning. De wijze waarop een gemeente onafhankelijke cliëntondersteuning biedt verschilt. Vraag bij jouw gemeente hoe dit geregeld is.


Meer weten?

Wil je meer weten over je rechten en mogelijkheden als je ontevreden bent over de hulp die jullie krijgen? Lees er meer over in dit factsheet van het Ministerie van VWS.